Vilkår

Juridisk merknad 
Enkelte av opplysningene på dette nettstedet kan være ukorrekte som følge av produktendringer som er gjennomført etter at stedet ble startet opp. Noe av utstyret som er beskrevet eller vist er kanskje bare tilgjengelig i bestemte land, eller kan kanskje bare fåes mot ekstra omkostninger. Spør Volvo-forhandleren om oppdatert informasjon før bestilling. Produsenten forbeholder seg retten til uten varsel å endre priser, farger, materialer, spesifikasjoner og modeller. 

Ingen garantier eller løfter
Informasjonen på dette nettstedet presenteres uten garanti. Volvo Personbiler tar ikke under noen omstendigheter på seg ansvaret overfor annen part eller for eventuelle direkte, indirekte, spesielle eller andre skader som oppstår som følge av bruk av dette nettstedet, eller noe annet hyperkoblet nettsted, inklusive, men ikke begrenset til, tapt fortjeneste, virksomhetsavbrudd, tap av programmer eller andre data i ditt informasjonsbehandlingssystem eller på annen måte, selv om vi er gjort uttrykkelig oppmerksom på muligheten for slike skader. 
Volvo Cars gir ingen garantier eller løfter av noe slag når det gjelder andre nettsteder som du kan få tilgang til gjennom vårt nettsted. Koblinger til andre nettsteder oppgis bare av praktiske årsaker, og betyr ikke at Volvo Cars støtter eller påtar seg noe ansvar for innholdet på eller bruken av slike nettsteder. Det er dessuten ditt eget ansvar å ta forholdsregler og sørge for at det du velger å bruke ikke inneholder virus, ormer, trojanske hester eller andre elementer av ødeleggende karakter. 
Informasjonen på dette nettstedet kan inneholde tekniske unøyaktigheter og typografiske feil. Informasjonen på dette nettstedet kan endres når som helst uten forutgående varsel eller andre forpliktelser. 
Informasjonen som publiseres på nettstedet kan inneholde referanser eller kryssreferanser til Volvo Cars' produkter, tjenester m.m., som verken markedsføres eller er tilgjengelige i ditt land. 
Korrektheten i slik informasjon kan ikke garanteres, spesielt siden denne informasjonen kan komme til å endres. Slike referanser, spesielle krav eller tilgjengelighet betyr ikke at Volvo Cars har til hensikt å tilby slike produkter, tjenester e.l. i ditt land. Kontakt din lokale forhandler for å få fullstendige opplysninger om hvilke produkter, tjenester osv. som er tilgjengelige og som kan bestilles. 

Kommentarer, spørsmål eller forslag
Legg merke til at all informasjon, uoppfordrede forslag, ideer eller andre innlegg vil vurderes som ikke-konfidensielle og ikke beskyttet av eiendomsretten. Ved å sende informasjon eller materiale gir du Volvo Personbiler ubegrenset, ugjenkallelig rett til å bruke, gjengi, vise, fremføre, endre, overføre og distribuere materialet eller informasjonen, og du samtykker også til at Volvo Personbiler fritt kan bruke ideer, konsepter, kunnskaper eller teknikker du sender oss informasjon om, uansett hensikten med materialet. 

Spesifikk programvare som er tilgjengelig på nettstedet
All programvare som kan lastes ned fra dette nettstedet ("programvare") er opphavsrettslig beskyttet og tilhører Volvo Cars og/eller Volvo Cars' leverandører. 
Bruk av programvaren styres av vilkårene i sluttbrukerens lisensavtale, dersom slik finnes, som følger med eller inngår i programvaren ("lisensavtale"). Hvis ikke annet fremgår av lisensavtalen, må programvaren bare lastes ned for bruk av sluttbrukere. All form for reproduksjon eller videre distribusjon av programvaren som er i strid med vilkårene i lisensavtalen, kan gi sivilrettslige eller strafferettslige følger. 
Uten begrensning av det foregående er kopiering eller reproduksjon av programvaren til en annen server eller et annet sted for videre reproduksjon eller videre distribusjon strengt forbudt. 
Programvaren omfattes bare av garanti, om noen i det hele tatt, ifølge vilkårene i lisensavtalen. Foruten eventuelle garantier i lisensavtalen frasier Volvo Cars seg herved alle garantier og vilkår som er knyttet til programvaren, herunder eller underforståtte garantier og vilkår om programvarens omsettelighet, egnethet for et spesielt formål, eiendomsrett og ikke-krenkelse av andres rettigheter.